Bác sỹ chuyên khoa


BÁC SỸ CHUYÊN KHOA 

 

 

 

1. Pattariya Jarutat, M.D

Specialty : Obstetrics and GynecologySubspecialty

Học vấn: Bác sĩ Y khoa - Đại học Mahidol, Thái Lan 

Chứng nhận: Bằng tốt nghiệp chuyên khoa nhi và phụ khoa 

 

 

2. Siam Lertpitaksinchai, M.D

Specialty : General Practice

Học vấn: Bác sĩ Y khoa - Đại học Mahidol, Thái Lan 

Chứng nhận: Bằng tốt nghiệp chuyên khoa tổng hợp

 

 

3. Indira Devta, M.D

Specialty : General Practice 

Học vấn: M.D., Đại học Srinakharinwirot, Thái Lan 

Chứng nhận: Bằng tốt nghiệp bác sỹ gia đình 

 

 

 

3. Watchira Teerapipatanakul, M.D

Specialty : Đa khoa, bác sỹ gia đình

Học vấn: M.D., Đại học Đại học Mahidol, Thái Lan 

Chứng nhận:

Bằng tốt nghiệp bác sỹ gia đình 

Chuyên gia trong Hội đồng Y khoa, Thái Lan

Chuyên gia Y tế Dự phòng và Xã hội thuộc Hội đồng Y khoa, Thái Lan

Chứng chỉ Y khoa và Y học Nhiệt đới, Khoa Y học Nhiệt đới, Đại học Mahidol

CHECK UP - TẦM SOÁT UNG THƯ
Tin tức nổi bật
Phẫu thuật Nam sang Nữ nổi bật
Hiếm Muộn nổi bật
Sinh con khỏe mạnh như ý nổi bật
Phẫu thuật Nữ sang Nam nổi bật
Dịch vụ hỗ trợ nổi bật
Kết nối với chúng tôi