Các phòng - khoa tầng 3,4,5,6

Các phòng khoa tầng 3,4,5,6

Bệnh viện quốc tế Piyavate Bangkok là một trong những cơ sở y tế hàng đầu tại vương quốc Thailand, quy tụ hơn 300 chuyên gia và…