Các phòng - khoa tầng M

Các phòng - khoa khu vực tầng M

Bệnh viện quốc tế Piyavate Bangkok là một trong những cơ sở y tế hàng đầu tại vương quốc Thailand, quy tụ hơn 300 chuyên gia và…