Chẩn đoán dị tật

Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ

Bất kỳ một thay đổi nào về số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể của một người so với công thức nhiễm sắc thể chuẩn, đều có thể dẫn đến các bất thường trong quá…