CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN

PGS by Micro Array - sàng lọc di truyền(NST) trước sinh tiên tiến…

Hiện nay, có thể nói Array CGH là kỹ thuật hiệu quả nhất cho phép phân tích một cách toàn diện bộ NST, cho phép xác định một cách…

Bác sỹ chuyên khoa

Tiến sỹ sản khoa Matchuporn Sukprasert – trưởng khoa Vô sinh hiếm muộn bênh viện Piyavate, hiện đang là giảng viên Đại học y khoa Mahidol, Thái Lan, thành…

Xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ

Bất kỳ một thay đổi nào về số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể của một người so với công thức nhiễm sắc thể chuẩn, đều có thể dẫn đến các bất thường trong quá…

Xét nghiệm chẩn đoán Gen di truyền tiền cấy phôi (PGS)

Hiện nay PGS có thể xét xét nghiệm được 22 cặp NST (autosome) và cặp NST giới tính (X và Y). Có nhiều phương pháp xét nghiệm chuẩn đoán…